aktualności:

LIPIEC

Zaczęły się wakacje, odpoczynek od morza aż po Tatry, małmi kroczkami (13 września) zbliża się kolejna edycja festynu na wzgorzu Św. WojciechaMAJ

W dniu 14 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji Konkursu Plastycznego „Bliżej siebie”.

Komisja w składzie:
p. Maciej Siemoński – artysta plastyk
p. Barbara Witerska
p. Jadwiga Domaszewicz – Tyburska
p. Anna Urban
Jury po przejrzeniu nadesłanych prac dokonało wyboru i przyznało nagrody:

I miejsce
- p. Zdzisław Grunwald za pracę pt. „W mitycznym świecie” ( DPS „OSTOJA” ul. Hoża 4 Gdańsk),

II miejsce
– p. Edward Mikuś za pracę pt. „Kosmiczny Przyjaciel” ( ŚDS Fundacja „Żyć Godnie” ul. Dębowa 4 Kolnik)

III miejsce
– p. Jarosław Bukowski za pracę pt. „Senne marzenia I,II,III” (F.E.E.i P.Z. WTZ ul. Kołobrzeska 57 Gdańsk)

Jury przy wyborze kierowało się zgodnością tematu pracy z tematem konkursu, różnorodnością zastosowanych technik oraz autentycznością wypowiedzi artystów amatorów .